İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Kuruluşumuz , Menderes Montaj Tesisi’nde ;

 • Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı yaklaşımıyla İSG Yönetim Sitemimizin belirlenen kapsamında sağlıklı ve güvenli çalışma bir çalışma ortamını sağlamayı,
 • Çalışma alanlarımızdaki olan ve oluşabilecek potansiyel tehlikelerden doğan İSG risklerini tespit etmeyi ve ivedilikle gerekli tedbirleri almayı,
 • Çalışanlarımız ve ilgili tarafların İSG konusundaki ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması için gerekli iletişim yöntemlerini belirlemeyi,
 • Mevcut en iyi teknolojileri kullanarak İSG performansımızı sürekli geliştirmeyi,
 • Olası Acil durumlar için gerekli planlamaları yaparak proaktif önlemler almayı,
 • Başarılı bir İSG performansına ulaşmak için nicel hedefleri belirlemeyi, aksiyon planları oluşturmayı, gerçekleşme düzeylerini takip etmeyi,
 • İSG kuralları ile uyumlu bir çalışma yaklaşımının içselleştirildiği bir kurum kültürünün yerleşmesini teşvik etmeyi,
 • İSG yönetim sistemi ile ilgili faaliyetleirmiz kapsamındaki ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere, toplu iş sözleşmesi ve diğer yükümlülüklere uymayı,
 • Organizasyonun her kademesinin,çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın katılımını ile İSG yönetim istemimizi sürekli iyileştirmeyi,
 • TS ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemi bilincinin tüm çalışanlarımızda ve faaliyet alanlarında yerleşmesi, gelişmesi ve sürekliliğinin sağlanması amacı ile gerekli eğitim organizasyonlarını yapmayı,
 • Yeni yatırım ve proseslerin İş Sağlığı ve Güvenliği açısından etkilerini projelendirme aşamasında değerlendirmeyi,

 

İSG Politikası olarak belirlemiştir.