Kalite Politikamız

  • Tüm süreçlerde, müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan firma olmayı,

  • Maliyetleri düşürmek ve karlılığı arttırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamayı,

  • KYS çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için gerekli eğitimlerin sağlanması ile ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli iyileştirmeyi,

  • Tüm çalışanlarda kalite, çevre ve iş güvenliği bilincini tesis etmeyi,

  • Tedarikçi ve son kullanıcılarla güvene dayalı bir iş birliği içinde olmayı,

  • Firmamızın globaldeki marka ve kalite başarısını Türkiye içerisinde de tesis etmek üzere, mevcut teknik, idari ve mali birikimlerimizi bu yolda harcamayı,

  • En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmeyi,

  • Tüm süreçlerde yasal ve diğer müşteri şartlarına uyan bir firma olmayı,

  • Tüm çalışanların şartları ve ürünlerimizi sürekli iyileştiren bir firma olmayı,

Amaçlayan bir firma olarak, içinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, güvenilir bir çalışan ailesi ve kurum olmayı, iş hacmini sürekli geliştirerek ülke ekonomisine sürdürülebilir katkıda bulunmayı, Solis ve Yanmar Traktör üreticisi olarak kendisine “Kalite Politikası” olarak belirlemiştir.